Відкрити Закрити

Довірте пожежну безпеку професіоналам!

Пожежі треба попереджати і недопускати. Ми Вам допоможемо!Замовити

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

                                                          

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
           ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

                            Н А К А З

                        02.07.2007  N 460

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 липня 2007 р.
                                      за N 849/14116
 

              Про затвердження Правил з вогнезахисту
 

     Відповідно до    Закону   України   "Про   пожежну   безпеку"
( 3745-12 ), Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508
508-94-п  ),  та  з  метою  удосконалення  нормативно-правового
забезпечення у сфері пожежної безпеки Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Правила з вогнезахисту, що додаються.

     2. Державному  департаменту пожежної безпеки (Андрієнко В.М.)
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції  в
установленому порядку.

     3. Начальникам   головних   управлінь   (управлінь)   МНС   в
Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі
організувати  вивчення  Правил  з  вогнезахисту  особовим  складом
підпорядкованих підрозділів.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Романченка В.О.

 Міністр                                                  Н.Шуфрич
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МНС України
                                      02.07.2007  N 460

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 липня 2007 р.
                                      за N 849/14116
 

                             ПРАВИЛА
                          з вогнезахисту
 

                      1. Загальні положення

     Правила з вогнезахисту (далі - Правила) установлюють  основні
вимоги   щодо   проектування,   виконання  та  приймання  робіт  з
вогнезахисного   обробляння   матеріалів,   виробів,   будівельних
конструкцій,  електричних кабелів, інженерного обладнання будинків
і споруд,  проходок через протипожежні перешкоди і  огороджувальні
конструкції,  а  також вимоги щодо придбання вогнезахисних засобів
та утримання вогнезахисного покриву (просочення).

                     2. Терміни та визначення

     У цих Правилах терміни  та  визначення  вживаються  у  такому
значенні:

     вогнезахист -  зниження  показників  пожежної   небезпечності
матеріалу або підвищення вогнестійкості конструкцій чи виробу;

     об'єкт вогнезахисту   -   матеріал,    виріб,    конструкція,
електричний   кабель,  інженерне  обладнання  будинків  і  споруд,
проходка   через   протипожежні   перешкоди    й    огороджувальні
конструкції, що підлягають вогнезахисту;

     вогнезахисний засіб - вогнезахисна  речовина,  суміш,  фарба,
рулонний  (листовий)  матеріал  тощо,  які за своїми властивостями
придатні для вогнезахисту;

     вогнезахисне обробляння  -  спеціальне  обробляння матеріалу,
конструкції, виробу з метою їх вогнезахисту;

     вогнезахисне просочування   -  обробляння  поверхні  горючого
матеріалу  просочувальною  вогнезахисною  речовиною   задля   його
вогнезахисту;

     поверхневе вогнезахисне обробляння - вогнезахисне обробляння,
при   якому   на   поверхні   об'єкта   вогнезахисту   утворюється
вогнезахисний покрив;

     вогнезахисне заповнення  -  заповнення проходок технологічних
комунікацій через   протипожежні   перешкоди   та   огороджувальні
конструкції вогнезахисним засобом;

     вогнезахисний покрив - шар вогнезахисного  засобу,  утворений
на поверхні об'єкта вогнезахисту;

     глибина просочення   -   шар   вогнезахисного   засобу,    що
утримується у товщі об'єкта вогнезахисту;

     регламент робіт з  вогнезахисту  -  нормативний  документ,  у
якому    визначено    технологічні    вимоги   щодо   застосування
вогнезахисного  засобу   та   утримання   вогнезахисного   покриву
(просочення);

     виробник -   суб'єкт    господарювання,    який    виготовляє
вогнезахисний засіб;

     представник виробника   -   суб'єкт   господарювання,   якому
виробником  надано  право  представляти  на території України його
інтереси;

     виконавець робіт  -  суб'єкт  господарювання,  який  здійснює
проектування та/або виконання робіт з вогнезахисту;

     замовник робіт  -  юридична  або  фізична особа,  яка укладає
договір  (контракт)  на  проектування   та   виконання   робіт   з
вогнезахисту;

     заміна вогнезахисного  засобу  -  проведення   вогнезахисного
обробляння після видалення попередньо застосованого вогнезахисного
засобу;

     повторне вогнезахисне  обробляння - проведення вогнезахисного
обробляння без видалення попередньо  застосованого  вогнезахисного
засобу;

     строк придатності  вогнезахисного  покриву   (просочення)   -
строк,  упродовж якого вогнезахисний засіб після його застосування
здатний забезпечити вогнезахист;

     утримання вогнезахисного  покриву  (просочення)  - проведення
робіт,  пов'язаних з підтриманням у відповідному технічному  стані
вогнезахисного   покриву   (просочення)   упродовж   строку   його
придатності;

     захисний матеріал   -   матеріал,   призначений  для  захисту
вогнезахисного   покриву   (просочення)    від    шкідливих    дій
навколишнього середовища;

     матеріали рослинного походження -  матеріали,  виготовлені  з
рослин або їх частин (очерет, бамбук, солома тощо);

     зведена товщина  металу  конструкції   -   відношення   площі
поперечного   перерізу   металевої   конструкції   до  частини  її
периметра, що обігрівається;

     приховані роботи - роботи,  проведені на об'єкті вогнезахисту
перед  застосуванням  вогнезахисного  засобу  і  результати   яких
закриваються.

               3. Способи вогнезахисного обробляння

     Вогнезахисне обробляння здійснюється такими способами:

     1. Вогнезахисне просочування.

     2. Поверхневе вогнезахисне обробляння.

     3. Вогнезахисне заповнення.

     Спосіб вогнезахисного  обробляння  визначається  залежно  від
властивостей об'єкта вогнезахисту,  вогнезахисного засобу та  умов
експлуатації.

     Вогнезахисне просочування   застосовується    для    об'єктів
вогнезахисту,   виготовлених   з  пористих  матеріалів  (деревина,
тканина, папір тощо). При просочуванні використовують вогнезахисні
засоби,  які  проникають  (просочуються) в об'єкт вогнезахисту.  У
залежності  від  глибини  проникнення  просочення  поділяється  на
поверхневе  (до  5  мм)  та  глибоке  (5  мм  і  більше).  Глибоке
просочення   здійснюється   тільки   для   вогнезахисту   деревини
способами,  визначеними ГОСТ 20022.6-93 "Защита древесины. Способы
пропитки".

     При поверхневому   вогнезахисному  оброблянні  застосовуються
вогнезахисні  засоби,  які  на   поверхні   об'єкта   вогнезахисту
утворюють  вогнезахисний  покрив.  Вогнезахисні  засоби наносяться
(закріплюються) методом  фарбування  (вогнезахисні  фарби,  лаки),
штукатурення,    обмотування    (рулонні   вогнезахисні   засоби),
облицювання    тощо.    Поверхневе     вогнезахисне     обробляння
застосовується для вогнезахисту матеріалів (конструкцій, виробів),
вироблених з деревини, металу, залізобетону, матеріалів рослинного
походження, електричних кабелів та інженерного обладнання будинків
і споруд.

     Способом вогнезахисного   заповнення   захищаються   проходки
електричних кабелів та інженерного обладнання  будинків  і  споруд
через  протипожежні  перешкоди  та  огороджувальні  конструкції  з
нормованою межею вогнестійкості.

                4. Регламент робіт з вогнезахисту

     Регламент робіт   з   вогнезахисту   (далі    -    Регламент)
розробляється для кожного конкретного вогнезахисного засобу.

     Регламент установлює галузь та порядок  застосування,  строки
та  умови експлуатації,  порядок утримання і заміни вогнезахисного
засобу (повторного вогнезахисного обробляння),  а  також  безпечні
умови  праці  та  вимоги  щодо  охорони  навколишнього  природного
середовища при його застосуванні.

     Регламент затверджується    виробником    або   представником
виробника  вогнезахисного  засобу  та  погоджується  з   Державним
департаментом пожежної безпеки.  На погодження разом з Регламентом
подаються документи, які підтверджують наведені в ньому показники.

     Унесення змін  та  доповнень  до  Регламенту  здійснюється  в
такому самому порядку.  Протягом одного місяця з моменту  внесення
змін  та  доповнень  виробник (представник виробника) зобов'язаний
сповістити про це суб'єктів господарювання,  яким був наданий  цей
Регламент.

     Регламент повинен уключати в себе такі розділи:

     а) назва,  призначення  та галузь застосування вогнезахисного
засобу, у якому зазначаються:

     назва вогнезахисного    засобу    відповідно   до   технічної
документації на нього;

     назва міждержавного,  державного  або  галузевого стандартів,
технічних умов,  відповідно  до  яких  виробляється  вогнезахисний
засіб (у разі наявності);

     призначення та галузь застосування вогнезахисного засобу;

     б) технічні  та  фізико-хімічні характеристики вогнезахисного
засобу, у якому зазначаються:

     основні фізико-хімічні   характеристики   (колір,   зовнішній
вигляд,  густина,  розчинність, масова частка нелетких речовин (за
необхідності);

     показники, які характеризують вогнезахисні властивості згідно
із  сертифікатом  відповідності  та  (або)  протоколом випробувань
(група вогнезахисної ефективності, ступінь вогнестійкості тощо);

     температурний діапазон   застосування,   стійкість   до   дії
зовнішніх факторів (атмосферостійкість,  стійкість до  агресивного
середовища, іонізувального випромінювання тощо);

     умови експлуатації  (вологість  та   температура   приміщень,
вібрація тощо);

     строк придатності вогнезахисного покриву  (просочення),  який
визначається відповідно до результатів кліматичних або періодичних
випробувань;

     в) розрахунок   витрат   вогнезахисного   засобу,   у   якому
зазначаються  питомі  витрати  засобу   згідно   із   сертифікатом
відповідності   та  (або)  протоколом  випробувань  (для  деревини
загальну витрату вогнезахисного засобу відносять до площі поверхні
або обсягу зразка залежно від способу нанесення), а також методика
розрахунку  витрат  вогнезахисного   засобу   залежно   від   його
властивостей та способу нанесення;

     г) порядок  застосування  вогнезахисного  засобу,   у   якому
зазначаються:

     підготовка поверхні об'єкта вогнезахисту;

     підготовка вогнезахисного    засобу    до   застосування   та
проведення вхідного контролю готового розчину або суміші;

     час придатності  до  застосування готового розчину або суміші
(якщо вогнезахисний засіб потребує приготування  безпосередньо  на
об'єкті);

     умови та способи застосування вогнезахисного засобу;

     час  висихання (за необхідності) та час, упродовж якого засіб
набирає своїх вогнезахисних властивостей після застосування;

     захист вогнезахисного   покриву   захисним   матеріалом   (за
необхідності);

     ґ) контроль   якості   виконання   робіт   з   вогнезахисного
обробляння,  в якому наводяться показники якості  вогнезахисту  та
методи їх визначення при виконанні та прийманні робіт;

     д) порядок утримання вогнезахисного покриву  (просочення),  у
якому зазначаються:

     заходи щодо  підтримання  у  відповідному  технічному   стані
вогнезахисного  покриву  (просочення)  упродовж усього строку його
придатності;

     порядок визначення  стану вогнезахисного покриву (просочення)
щодо порушення цілісності (здуття, відшарування, вимивання тощо);

     порядок відновлення вогнезахисного покриву (просочення);

     е) заміна вогнезахисного покриву  (просочення)  або  повторне
вогнезахисне обробляння,  у якому зазначаються критерії,  згідно з
якими готуються висновки про необхідність  проведення  заміни  або
повторного  застосування вогнезахисного засобу,  а також вимоги до
проведення цих робіт;

     є) зберігання  та  транспортування  вогнезахисного засобу,  у
якому   відображаються   вимоги   щодо   тари,    маркування    та
транспортування,   термін   та   умови  зберігання  (температурний
діапазон, вологість тощо);

     ж) охорона праці та техніка безпеки, у якому зазначаються:

     відомості про  токсичність  вогнезахисного  засобу  згідно  з
токсиколого-гігієнічним   паспортом   (при  інгаляційному  впливі,
потраплянні в шлунок, на шкіру, слизові оболонки тощо);

     клас небезпеки  вогнезахисного  засобу  за ступенем впливу за
ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности  труда.  Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности";

     вимоги щодо безпечного зберігання та  способів  знешкодження,
умов  використання  та  можливість  забруднення,  засоби  безпеки,
надання першої допомоги;

     індивідуальні та   колективні   засоби   захисту,   які  слід
використовувати при виконанні робіт  з  вогнезахисного  обробляння
(вентиляційні   системи   згідно   з   ГОСТ  12.4.021-75  "Система
стандартов  безопасности  труда.  Системы  вентиляционные.   Общие
требования",  марки протигазів,  респіраторів,  захисних окулярів,
засобів захисту від шуму,  спеціальний одяг  за  ГОСТ  12.4.103-83
"Система   стандартов   безопасности   труда.  Одежда  специальная
защитная,   средства   индивидуальной   защиты    ног    и    рук.
Классификация",  захисні  дерматологічні пасти за ГОСТ 12.4.068-79
"Система стандартов безопасности  труда.  Средства  индивидуальной
защиты   дерматологические.  Классификация  и  общие  требования",
необхідність установлення раковин самодопомоги тощо);

     з) охорона  навколишнього  природного середовища,  у якому за
даними  токсиколого-гігієнічного  паспорта  на  засіб   та   вимог
нормативно-правових   актів   зазначаються  шкідливі  фактори,  що
впливають  на  навколишнє  природне  середовище  при  застосуванні
вогнезахисного  засобу  (пило-  і  газоподібні викиди в атмосферне
повітря, стічні води, тверді відходи тощо) та заходи щодо усунення
негативних  наслідків  або  зменшення  їх  дії на природу до рівня
допустимих значень.

     Регламент складається  у трьох примірниках на аркушах формату
А4.  Текст виконується  14  шрифтом  з  інтервалом  1,5.  Сторінки
Регламенту  нумеруються,  прошнуровуються та брошуруються у тверду
палітурку.  Шнурівку  в  кінці  Регламенту  закріплюють   печаткою
розробника Регламенту.

     На титульній сторінці Регламенту вказуються його назва, ким і
коли  він  розроблений,  затверджений та погоджений, термін дії, а
також   реєстраційний   номер  (присвоюється  Держпожбезпеки).  На
наступній  сторінці  викладається  зміст  Регламенту.  На останній
сторінці Регламенту ставляться підписи осіб, що її розробили.

               5. Порядок придбання та використання
                      вогнезахисного засобу

     При реалізації  вогнезахисного засобу постачальник (виробник)
повинен  надати  покупцю  копію  сертифіката   відповідності,   на
лицьовому  боці  якої  він  робить відмітку про кількість наданого
вогнезахисного засобу  згідно  із   зразком,   який   наведено   в
додатку 1.

     Після закінчення вогнезахисного обробляння замовник робіт  на
зворотному  боці  копії  сертифіката відповідності робить відмітку
щодо  кількості  застосованого  вогнезахисного  засобу  згідно  із
зразком,  наведеним  у  додатку 1.  Такі відмітки робляться окремо
щодо кожного об'єкта вогнезахисту.

     Копія сертифіката   відповідності   з   відмітками  замовника
(замовників)  зберігається  у  виконавця  робіт  з  вогнезахисного
обробляння.

            6. Проектування вогнезахисного обробляння

     Вогнезахисне обробляння   виконується   на  підставі  проекту
проведення робіт з вогнезахисного обробляння (далі - ППР).

     ППР може  бути  виконаний  як  у  складі проектно-кошторисної
документації  на  об'єкт  у  цілому,  так  і  окремо   на   виріб,
конструкцію,    інженерне    обладнання   тощо,   які   підлягають
вогнезахисту.

     ППР розробляється   на   підставі  архітектурно-планувального
рішення з урахуванням  напружено-деформованого  стану  будівельних
конструкцій  та  можливого  впливу  на них при пожежі,  а також на
підставі Регламенту на вогнезахисний засіб, що застосовується.

     ППР повинен пройти експертизу щодо пожежної безпеки в органах
державного пожежного нагляду і може бути застосованим  лише  після
отримання позитивного експертного висновку.

     У ППР  необхідно  передбачати  застосовування   вогнезахисних
засобів,  які  мають  сертифікат  відповідності  Державної системи
сертифікації   УкрСЕПРО,   токсиколого-гігієнічний    паспорт    і
відповідають сфері застосування та умовам експлуатації.

     Для вогнезахисту  конструкцій,   які   згідно   з   проектною
документацією  закриваються і в процесі експлуатації доступ до них
унеможливлено,  необхідно  передбачати   вогнезахисні   засоби   з
визначеним строком придатності, що забезпечує вогнезахист упродовж
усього періоду служби конструкцій або  до  чергового  капітального
ремонту будівлі (споруди).

     ППР повинен уключати такі основні розділи:

     а) пояснювальна записка, до якої входять:

     загальні положення;

     обґрунтування застосування конкретного вогнезахисного засобу;

     характеристики запроектованого вогнезахисного засобу та строк
його експлуатації;

     посилання на Регламент у частині технології виконання робіт з
вогнезахисного обробляння;

     розрахункова частина;

     б) креслення:

     об'єктів вогнезахисту;

     будинків (споруд,  приміщень),  у  яких  розташовані  об'єкти
вогнезахисту   (у    разі    виконання    ППР    не    в    складі
проектно-кошторисної документації на об'єкт у цілому);

     в) обов'язкові додатки:

     копія сертифіката     відповідності     на     запроектований
вогнезахисний засіб;

     копія токсиколого-гігієнічного   паспорта   на  вогнезахисний
засіб;

     копія ліцензії суб'єкта господарювання - розробника проекту;

     копія регламенту робіт з вогнезахисту.

     У кресленнях  повинні  бути вказані місця,  де встановлюються
таблички про виконане  вогнезахисне  обробляння  (додаток  2).  Як
правило, це повинні бути легкодоступні для огляду місця.

          7. Виконання робіт з вогнезахисного обробляння

     Вогнезахисне обробляння  виконується  відповідно  до  ППР  та
Регламенту.

     Про початок  роботи  на об'єкті виконавець робіт зобов'язаний
письмово сповістити орган державного пожежного нагляду.

     Забороняється виконувати     вогнезахисне     обробляння    в
кліматичних  умовах,  які  не  відповідають   умовам,   визначеним
Регламентом на даний засіб.

     Під час вогнезахисного обробляння  здійснюється  контроль  за
якістю виконання робіт. Право контролю мають представники:

     замовника робіт;

     державного пожежного нагляду;

     розробника ППР;

     виробника (представника виробника) вогнезахисного засобу,  що
застосовується.

     До перевірок    також   можуть   залучатися   фахівці   інших
організацій (за згодою їх керівників).

     У разі   виявлення  відхилень  від  ППР  або  порушень  вимог
Регламенту складається акт про порушення  при  виконанні  робіт  з
вогнезахисного   обробляння  (додаток  3),  у  якому  зазначаються
виявлені   порушення   з   посиланням    на    конкретні    пункти
нормативно-правових  актів  та  нормативно-технічної документації.
Даний  акт  складається  не  менш  ніж  у  трьох  примірниках   та
підписується  всіма  учасниками  перевірки.  Один  примірник  акта
залишається (надається) замовнику робіт, другий - виконавцю робіт,
а  третій  не  пізніше  ніж  у  триденний  строк  направляється до
територіального  органу  ліцензування  діяльності   протипожежного
призначення  (територіальний  орган державного пожежного нагляду в
АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі).

     Якщо до  початку  або в ході виконання робіт з вогнезахисного
обробляння на об'єкті вносяться архітектурно-будівельні зміни,  що
суперечать   ППР,   виконавець  робіт  зобов'язаний  зупинити  (не
розпочинати)   роботи   та   сповістити    про    це    замовника,
проектувальника  і  місцевий  орган  державного пожежного нагляду.
Продовження виконання робіт  можливе  після  внесення  відповідних
змін до ППР та отримання позитивного експертного висновку.

     Після вогнезахисного   обробляння   будівельних   конструкцій
допускається їх часткова механічна обробка. Поверхні, до яких була
застосована  механічна  обробка,  необхідно  обробити  тим   самим
вогнезахисним засобом згідно з Регламентом.

     У місцях,   визначених   ППР,    виконавець    робіт    після
вогнезахисного  обробляння  повинен установити таблички,  форма та
зміст яких наведені в додатку 2.

     Про завершення  вогнезахисного  обробляння  виконавець  робіт
повідомляє замовника листом,  у якому  зазначає  строк  готовності
об'єкта  до  здавання.  Термін готовності до здавання визначається
залежно  від  строку  набуття  вогнезахисним  засобом  відповідних
властивостей згідно з Регламентом.

          8. Особливості виконання робіт з вогнезахисту

     8.1. Вогнезахисне обробляння деревини

     Деревина, що підлягає просоченню,  не повинна містити в  собі
вад будови,  грибкових уражень, обвугленостей або опіків унаслідок
механічної обробки,  сторонніх уключень,  покриття,  пофарбування,
повинна  бути очищена від пилу та бруду.  Допустимі межі наявності
вад деревини визначаються  відповідно  до  ГОСТ  2140-81  "Видимые
пороки древесины.  Классификация,  термины и определения,  способы
измерения".

     При відборі  деревини для вогнезахисного просочення необхідно
враховувати її просочувальні властивості згідно  з  ГОСТ  30219-95
"Древесина  огнезащищенная.  Общие технические требования.  Методы
испытаний. Транспортирование и хранение".

     У разі  застосування  вогнезахисного  засобу,  який  згідно з
Регламентом потребує  визначення  показників  вологості  деревини,
проводяться відповідні заміри,  результати яких оформляються актом
визначення вологості деревини (додаток 4).

     Просочення мерзлої та вкритої льодом деревини забороняється.

     8.2. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій з металу
та залізобетону

     Перед застосуванням     вогнезахисного     засобу    металеві
конструкції необхідно обробити антикорозійним покриттям (ґрунтом).
Антикорозійне  покриття вибирається залежно від умов,  у яких буде
експлуатуватись вогнезахисний  покрив,  згідно  з  Регламентом  та
сертифікатом відповідності.

     Після підготовки   поверхні   і   нанесення   антикорозійного
покриття складається акт огляду прихованих робіт (додаток 5).

     Якщо металеві   конструкції   раніше   вже   були   оброблені
антикорозійним  покриттям,  виконавець  робіт повинен переконатись
щодо  можливості   застосування   запроектованого   вогнезахисного
засобу.  Для цього він повинен отримати документи, які засвідчують
марку  антикорозійного  покриття.  Вогнезахисне  обробляння  таких
конструкцій  може  проводитись  тільки  тим вогнезахисним засобом,
який згідно з  Регламентом  може  застосовуватись  разом  з  даною
маркою    антикорозійного    покриття.    У   разі,   коли   марка
антикорозійного  покриття  не  відповідає  проекту   або   вимогам
Регламенту,   існуюче   покриття  видаляється,  а  на  конструкцію
наноситься інше, відповідної марки.

     Перед вогнезахисним оброблянням виконавець робіт зобов'язаний
провести  ревізію  стану   антикорозійного   покриття,   визначити
пошкоджені ділянки (місця порушення шару ґрунту, наявності корозії
тощо).  Пошкоджені місця необхідно очистити від іржі та  відновити
пошкоджене антикорозійне покриття (ґрунтом тієї самої марки).

     Під час нанесення вогнезахисного засобу температура  поверхні
конструкції,  що  захищається,  повинна бути вищою від температури
точки роси (крім вогнезахисних засобів,  які допускається наносити
на  вологі  поверхні).  Заміри  щодо визначення точки роси повинні
проводитись  безпосередньо  перед   застосуванням   вогнезахисного
засобу.  Результати  вимірів  оформляються  актом визначення точки
роси (додаток 6).

     У разі  застосування  вогнезахисних засобів штукатурного типу
на  поверхні,  що  вібрують,  необхідно  застосовувати  армувальну
сітку. Після встановлення армувальної сітки складається акт огляду
прихованих робіт (додаток 5).

     За особливих  умов  експлуатації застосованого вогнезахисного
засобу його додатково вкривають шаром  захисного  матеріалу,  який
захищає від негативного впливу навколишнього середовища.  Захисний
матеріал   не   повинен   змінювати    вогнезахисні    властивості
застосованого  вогнезахисного  засобу.  Марка  захисного матеріалу
визначається відповідно до вимог Регламенту та вказується в ППР.

     8.3. Вогнезахисне обробляння повітроводів

     При розробці  проекту на вогнезахисне обробляння повітроводів
необхідно  провести  розрахунки  додаткового   навантаження,   яке
створюватиме нанесений вогнезахисний засіб на повітропроводи.

     При застосуванні вогнезахисних засобів штукатурного  типу  на
повітропроводах  повинна  застосовуватись армувальна сітка.  Після
встановлення армувальної сітки складається акт  огляду  прихованих
робіт (додаток 5).

     8.4. Вогнезахисне обробляння електричних кабелів

     Вогнезахисне обробляння    електричних    кабелів     повинне
проводитися   вогнезахисними   засобами,  які  пройшли  відповідні
випробування і мають сертифікат відповідності в системі  УкрСЕПРО,
згідно  з  яким  вони  можуть застосовуватись для конкретних типів
кабелів.

     Кабелі повинні оброблятися по поверхні.  У разі,  якщо кабелі
зібрані в пучок, необхідно обробляти поверхню пучка.

     Під час  проведення  вогнезахисного обробляння кабелі повинні
бути відключені від мережі електроживлення.

      9. Порядок приймання робіт з вогнезахисного обробляння

     Для приймання  робіт  з  вогнезахисного обробляння замовником
робіт  створюється  робоча  комісія  з  представників   замовника,
виконавця   робіт  та  державного  пожежного  нагляду.  Порядок  і
тривалість роботи комісії визначається замовником робіт  згідно  з
Порядком   прийняття   в   експлуатацію   закінчених  будівництвом
об'єктів,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від
22.09.2004 N 1243 ( 1243-2004-п ).

     Про початок роботи комісії замовник  зобов'язаний  сповістити
членів комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів.

     Комісія перевіряє:

     1)  Наявність відповідної документації:

     ППР та експертний висновок;

     регламент робіт з вогнезахисту;

     акти огляду  прихованих   робіт,   визначення   точки   роси,
визначення вологості деревини (за потреби);

     ліцензія на виконання робіт з вогнезахисного обробляння;

     копія сертифіката відповідності на застосований вогнезахисний
засіб  з  відмітками  постачальника   та   замовника   робіт   про
використання вогнезахисного засобу згідно з додатком 1.

     2) Готовність  об'єкта  до   здавання   (дотримання   терміну
висихання вогнезахисного засобу).

     3) Відповідність виконаних  робіт  вимогам  ППР,  Регламенту,
якість цих робіт і дає їм оцінку.

     Заміри товщини вогнезахисного  покриву  (глибини  просочення)
проводяться через кожні 15-20 метрів довжини об'єкта вогнезахисту,
але не менше ніж у 10 рівномірно розташованих точках.

     За рішенням  представника  замовника  робіт  або представника
державного пожежного нагляду  можуть  бути  проведені  лабораторні
випробування вогнезахисту за встановленими методиками.

     Результати роботи    комісії    за    відсутності    порушень
оформляються  актом  прийняття  виконаних  робіт  з вогнезахисного
обробляння (додаток 7).

     У разі  неготовності  робіт  з  вогнезахисного  обробляння до
здавання або при виявленні недоліків робота комісії призупиняється
та   складається   акт   про   порушення  при  виконанні  робіт  з
вогнезахисного обробляння (додаток 3). У такому випадку виконавець
робіт  повинен  у  строки,  визначені  робочою  комісією,  усунути
виявлені недоліки та сповістити про це замовника робіт. Після чого
комісія  продовжує роботу у вищезазначеному порядку. Акт прийняття
виконаних  робіт  з вогнезахисного обробляння підписується членами
комісії в тому випадку, коли усунуті всі виявлені порушення. Члени
комісії,  що  відмовилися  підписати  акт, зобов'язані в письмовій
формі  подати  голові  комісії та органу, який вони представляють,
обґрунтування своєї відмови (особисту думку). Керівник зазначеного
органу  зобов'язаний  взяти  безпосередню  участь  у  врегулюванні
спірних  питань  та може підписати акт замість члена комісії, який
відмовився від підпису.

     Роботи з вогнезахисного обробляння  вважаються  прийнятими  у
тому  разі,  коли  акт  прийняття виконаних робіт з вогнезахисного
обробляння підписаний усіма членами комісії.

     Акт прийняття  виконаних робіт з вогнезахисного обробляння та
акт про порушення при виконанні робіт з вогнезахисного  обробляння
складаються в такій кількості примірників,  яка дорівнює кількості
членів комісії (по одному на кожного).

     Організації, які  брали  участь у роботі комісії,  зберігають
акти про порушення при виконанні робіт з вогнезахисного обробляння
протягом   одного   року,  а  акти  прийняття  виконаних  робіт  з
вогнезахисного обробляння - протягом усього  терміну  експлуатації
вогнезахисного покриття (просочення).

        10. Утримання вогнезахисного покриву (просочення)

     Упродовж терміну    експлуатації    вогнезахисного    покриву
(просочення)  повинні здійснюватись заходи щодо підтримання його у
відповідному  технічному  стані.  Для  цього   наказом   керівника
господарчого органу (установи, організації, підприємства тощо), що
експлуатує об'єкт,  на  якому  виконано  вогнезахисне  обробляння,
призначається   посадова   особа,   відповідальна   за   утримання
вогнезахисного покриву.

     Дана особа здійснює нагляд за технічним станом вогнезахисного
покриву (просочення) у порядку,  визначеному Регламентом.  Не менш
одного  разу  на  рік  комісією  господарчого  органу здійснюється
перевірка   стану   вогнезахисного   покриву   (просочення),    за
результатами  якої  складається  акт  перевірки  технічного  стану
вогнезахисного покриву (просочення) (додаток 8).

     У разі    виявлення    пошкоджень    вогнезахисного   покриву
(просочення) господарчий орган повинен  ужити  заходів  щодо  його
відновлення  (ремонту  або заміни).  Ремонт вогнезахисного покриву
(просочення) здійснюється в порядку,  визначеному  Регламентом  та
ППР.

     Якщо пошкоджений   вогнезахисний   покрив   (просочення)   не
підлягає   ремонту   або   закінчився   строк  його  експлуатації,
господарчий орган повинен забезпечити заміну вогнезахисного засобу
або  проведення  повторного  вогнезахисного обробляння.  Заміна та
повторне   вогнезахисне   обробляння   здійснюються   в   порядку,
визначеному для виконання робіт з вогнезахисного обробляння.

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко
 

                                      Додаток 1
                                      до пункту 5 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                              ЗРАЗОК
          відмітки щодо реалізації вогнезахисного засобу
 

        ---------------------------------------------------

        | Згідно з накладною N _________ від ____________ |

        |                                                 |

        | ______________________________________ отримано |

        |    (назва суб'єкта господарювання)              |

        |                                                 |

        | _______________________________________________ |

        |   (повне найменування вогнезахисного засобу)    |

        |                                                 |

        | у кількості ________________________________ кг |

        |                   (цифрами та словами)          |

        |                                                 |

        | Керівник ______________________________________ |

        |            (назва виробника або постачальника   |

        |                 вогнезахисного засобу)          |

        |                                                 |

        | М.П.    __________       ______________________ |

        |          (підпис)         (прізвище, ініціали)  |

        ---------------------------------------------------

                              ЗРАЗОК
         відмітки щодо використання вогнезахисного засобу

        ---------------------------------------------------

        | На об'єкті ____________________________________ |

        |              (найменування та адреса об'єкта)   |

        |                                                 |

        | для вогнезахисного                              |

        | обробляння ____________________________________ |

        |            (найменування оброблених матеріалів, |

        | _______________________________________________ |

        |       конструкцій, виробів, технологічних       |

        | _______________________________________________ |

        |    комунікацій, проходок та загальна площа)     |

        |                                                 |

        | було використано ______________________________ |

        |                       (повне найменування       |

        |                     вогнезахисного захисту)     |

        |                                                 |

        | у кількості ________________________________ кг |

        |                  (цифрами та словами)           |

        |                                                 |

        | Представник замовника робіт ___________________ |

        | _______________________________________________ |

        |         (назва суб'єкта господарювання)         |

        |                                                 |

        |  М.П.     __________     ______________________ |

        |            (підпис)       (ініціали, прізвище)  |

        ---------------------------------------------------

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко
 

                                      Додаток 2
                                      до пункту 6 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                         ЗРАЗОК ТАБЛИЧКИ
 

------------------------------------------------------------------

|                     ЗДІЙСНЕНО ВОГНЕЗАХИСТ                      |

|                                                                |

|                   Фірмовий знак підприємства                   |

|                         (за наявності)                         |

| ______________________________________________________________ |

|      (назва та місцезнаходження суб'єкта господарювання)       |

| ______________________________________________________________ |

|                (код ЄДРПОУ, контактні телефони)                |

| ______________________________________________________________ |

|             (серія, номер та термін дії ліцензії)              |

| ______________________________________________________________ |

|     (перелік виконаних робіт з вогнезахисту та повна назва     |

|              застосованого вогнезахисного засобу)              |

| ______________________________________________________________ |

|      (дата закінчення робіт з вогнезахисного обробляння)       |

| ______________________________________________________________ |

|     (дата заміни або повторного вогнезахисного обробляння)     |

------------------------------------------------------------------

     Примітки:

     1. Мінімальні   розміри  таблички  повинні  бути  210х148  мм
(формат А5).

     2. Таблички виготовляються з паперу, пластику, фанери, металу
та  інших   матеріалів,   які   мають   щільну   структуру.   Якщо
застосовується папір,  то його щільність повинна бути не менше ніж
0,2 кг/кв.м,  а лицьовий бік  таблички  захищається  за  допомогою
ламінування.

     3. Нанесення інформації  виконується  тільки  з  одного  боку
таблички.   Спосіб  нанесення  залежить  від  матеріалу,  з  якого
виготовлена табличка, і повинен забезпечувати зберігання нанесеної
інформації впродовж строку експлуатації вогнезахисту.

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко
 

                                      Додаток 3
                                      до пункту 7 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                               АКТ
                   про порушення при виконанні
                робіт з вогнезахисного обробляння
               від "___"___________ 200__ р. N ____
 

 Комісія у складі:
 представника замовника робіт (голови комісії) ___________________

 ________________________________________________________________,
               (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника виконавця робіт ____________________________________

 ________________________________________________________________,
               (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника державного пожежного нагляду _______________________

 ________________________________________________________________,
                (посада, назва підрозділу, П.І.Б.)

 інших представників (за згодою) _________________________________

 _________________________________________________________________
          (посада представника розробника ППР, виробника
              (представника виробника) тощо, П.І.Б.)

 провела перевірку  якості  виконання   робіт   з   вогнезахисного
 обробляння та встановила:

 1. На об'єкті ___________________________________________________
                    (найменування та адреса об'єкта, на якому

 _________________________________________________________________
         виконувались роботи з вогнезахисного обробляння;

 _________________________________________________________________
                    загальна площа обробляння)

 у період з "___"___________ 200__ р. до "___"___________ 200__ р.

 виконано роботи з вогнезахисного обробляння _____________________

 _________________________________________________________________
    (найменування оброблених матеріалів, конструкцій, виробів,

 _________________________________________________________________
  електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд,

 _________________________________________________________________
            проходок та загальна площа їх обробляння)

 способом ________________________________________________________
                      (спосіб вогнезахисного обробляння)

 із застосуванням _______________________________________________,
                        (повна назва вогнезахисного засобу)

 сертифікат відповідності _________ дійсний до "__"______ 200__ р.
                      (серія та номер)
 

 2. Роботи виконувались _________________________________________,
                           (назва та місцезнаходження суб'єкта
                            господарювання - виконавця робіт)

 ліцензія Держпожбезпеки _________ дійсна до "__"_______ 200__ р.,
                     (серія та номер)

 згідно з Регламентом ____________________________________________
                           (назва, номер та дата реєстрації)

 та проектом проведення робіт (ППР) _____________________________,
                                      (шифр, дата та назва ППР)

 розробленим ____________________________________________________,
              (назва та місцезнаходження суб'єкта господарювання,
                             яким розроблено ППР)

 ліцензія Держпожбезпеки _________ дійсна до "__"_______ 200__ р.,
                     (серія та номер)

 експертний висновок на ППР видано органом держпожнагляду ________

 _________________________________________________________________
                         (назва підрозділу)

 "___"___________ 200__ р. за N __________

 3. Установлено порушення при  виконанні  робіт  з  вогнезахисного
 обробляння, а саме: _____________________________________________

 _________________________________________________________________
       (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути

 _________________________________________________________________
   підкріплено посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Представник замовника робіт __________   ________________________
             М.П.             (підпис)     (прізвище та ініціали)

 Представник виконавця робіт __________   ________________________
             М.П.             (підпис)     (прізвище та ініціали)

 Представник держпожнагляду  __________   ________________________
             М.П.             (підпис)     (прізвище та ініціали)

 Інші представники
 (за наявності):             __________   ________________________
             М.П.             (підпис)     (прізвище та ініціали)

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко
 

                                      Додаток 4
                                      до пункту 8 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                               АКТ
                  визначення вологості деревини
               від "___"__________ 200__ р. N ____
 

 Комісія у складі:
 представника замовника робіт ___________________________________,
                              (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника виконавця робіт ____________________________________
                               (посада, назва організації, П.І.Б.)

 на об'єкті ______________________________________________________
                       (найменування та адреса об'єкта)

 _________________________________________________________________

 для виконання робіт з вогнезахисного обробляння _________________
                                                   (найменування

 _________________________________________________________________
                 дерев'яних конструкцій (виробів),

 _________________________________________________________________
            порода деревини, загальна площа обробляння)

 способом ________________________________________________________
                    (спосіб вогнезахисного обробляння)
 із застосуванням ________________________________________________
                        (повна назва вогнезахисного засобу)

 провела заміри вологості деревини перед нанесенням вогнезахисного
 засобу на _______________________________________________________
                                 (кількість)

 ділянках із застосуванням _______________________________________
                            (тип та марка вимірювального приладу)

 Комісією встановлено:

 1. Вологість на кожній ділянці становить:

 1) ______________________________________________________________
          (значення вологості та місце розташування ділянки)
 2) ______________________________________________________________

 3) ______________________________________________________________

 4) _____________________________________________________________.

 2. Максимальна вологість на конструкції (виробів) ______________.

 3. Вологість навколишнього середовища __________________________.

 4. Температура повітря навколишнього середовища ________________.

 Висновок: _______________________________________________________
            (може чи не може проводитися вогнезахисне обробляння)

 Представник виконавця    __________        ______________________
         М.П.              (підпис)          (ініціали, прізвище)

 Представник замовника    __________        ______________________
         М.П.              (підпис)          (ініціали, прізвище)

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко
 

                                      Додаток 5
                                      до пункту 8 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                               АКТ
                     огляду прихованих робіт
               від "___"___________ 200__ р. N ____
 

 Комісія у складі:
 представника замовника робіт ___________________________________,
                              (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника виконавця робіт ___________________________________,
                              (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника проектної організації (за потребою) ________________

 _________________________________________________________________
               (посада, назва організації, П.І.Б.)

 на об'єкті ______________________________________________________
                      (найменування та адреса об'єкта)

 для виконання робіт з вогнезахисного обробляння _________________
                                                  (найменування

 _________________________________________________________________
                 матеріалів,  конструкцій, виробів,

 _________________________________________________________________
   електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд,
               проходок, що підлягають вогнезахисту)

 способом ________________________________________________________
                    (спосіб вогнезахисного обробляння)

 із застосуванням ________________________________________________
                        (повна назва вогнезахисного засобу)

 за проектом проведення робіт (ППР) _____________________________,
                                      (шифр, дата та назва ППР)
 розробленим ____________________________________________________,
                     (назва та місцезнаходження суб'єкта

 ________________________________________________________________,
                господарювання, яким розроблено ППР)

 провела огляд таких прихованих робіт:

 1) ______________________________________________________________
          (конкретний вид робіт, місце та дата їх виконання)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 2) ______________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Комісією встановлено:

 Вищезазначені приховані роботи виконано _________________________
                                     (відповідно або з порушенням)
 проекту, Регламенту, стандартів, ДБН, а саме: ___________________
                               (за наявності вказуються порушення)

 _________________________________________________________________

 На  підставі   викладеного   виконання   робіт  з  вогнезахисного
 обробляння _____________________________________________________.
                        (дозволяється/не дозволяється)

 Представник виконавця    __________        ______________________
         М.П.              (підпис)          (ініціали, прізвище)

 Представник замовника    __________        ______________________
         М.П.              (підпис)          (ініціали, прізвище)

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                      В.М. Андрієнко
 

                                      Додаток 6
                                      до пункту 8 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                               АКТ
                      визначення точки роси
               від "___"__________ 200__ р. N ____
 

 Комісія у складі:
 представника замовника робіт ___________________________________,
                              (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника виконавця робіт ___________________________________,
                              (посада, назва організації, П.І.Б.)

 на об'єкті ______________________________________________________
                      (найменування та адреса об'єкта)

 _________________________________________________________________

 для виконання робіт з вогнезахисного обробляння _________________
                                                   (найменування

 _________________________________________________________________
                 матеріалів, конструкцій, виробів,

 _________________________________________________________________
   електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд,
              проходок, що підлягають вогнезахисту)

 способом ________________________________________________________
                     (спосіб вогнезахисного обробляння)

 із застосуванням ________________________________________________
                         (повна назва вогнезахисного засобу)

 провела заміри точки роси на ___________________________ ділянках
                                      (кількість)
 із застосуванням ________________________________________________
                       (тип та марка вимірювального приладу)

 Комісією встановлено:

 1. Вологість на кожній ділянці становить:

 1) ______________________________________________________________
         (значення вологості та місце розташування ділянки)
 2) ______________________________________________________________

 3) ______________________________________________________________

 4) ______________________________________________________________

 2. Максимальна вологість на конструкції _________________________

 3. Вологість навколишнього середовища ___________________________

 4. Температура повітря навколишнього середовища _________________

 Висновок: _______________________________________________________
            (може чи не може проводитись вогнезахисне обробляння)

 Представник виконавця    __________        ______________________
         М.П.              (підпис)          (ініціали, прізвище)

 Представник замовника    __________        ______________________
         М.П.              (підпис)          (ініціали, прізвище)

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко
 

                                      Додаток 7
                                      до пункту 9 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                               АКТ
      прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння
               від "___"___________ 200__ р. N ____
 

 Комісія у складі:
 представника замовника робіт (голови комісії) ___________________

 _________________________________________________________________
                (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника виконавця робіт ____________________________________

 _________________________________________________________________
                (посада, назва організації, П.І.Б.)

 представника державного пожежного нагляду _______________________

 _________________________________________________________________
                 (посада, назва підрозділу, П.І.Б.)

 провела перевірку виконаних робіт з вогнезахисного обробляння  та
 встановила:

 1. На об'єкті ___________________________________________________
                        (найменування та адреса об'єкта)

 _________________________________________________________________

 у період з "___"___________ 200__ р. до "___"___________ 200__ р.

 виконано роботи з вогнезахисного обробляння _____________________
                                                 (найменування

 _________________________________________________________________
            оброблених матеріалів, конструкцій, виробів,

 _________________________________________________________________
   електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд,
             проходок та загальна площа їх обробляння)

 способом ________________________________________________________
                     (спосіб вогнезахисного обробляння)

 із застосуванням _______________________________________________,
                        (повна назва вогнезахисного засобу)

 сертифікат відповідності _______ дійсний до "__"________ 200__ р.
                      (серія та номер)

 2. Роботи виконувались _________________________________________,
                           (назва та місцезнаходження суб'єкта
                            господарювання - виконавця робіт)

 ліцензія Держпожбезпеки _________ дійсна до "__"_______ 200__ р.,
                      (серія та номер)

 згідно з Регламентом ____________________________________________
                            (назва, номер та дата реєстрації)

 та проектом проведення робіт (ППР) _____________________________,
                                      (шифр, дата та назва ППР)
 розробленим ____________________________________________________,
                     (назва та місцезнаходження суб'єкта
                     господарювання, яким розроблено ППР)

 ліцензія Держпожбезпеки ________ дійсна до "__"________ 200__ р.,
                     (серія та номер)

 експертний висновок на ППР видано органом держпожнагляду ________

 _________________________________________________________________
                         (назва підрозділу)
 "___"___________ 200__ р. за N __________

 3. Результати   замірів   товщини   шару   (глибини   просочення)
 вогнезахисного засобу:

 3.1. Для дерев'яних конструкцій (виробів)

------------------------------------------------------------------

|N з/п |   Назва та   |    Товщина шару (глибина   |  Висновки   |

|      | розташування | просочення) вогнезахисного | (відповідає |

|      |  конструкції |           засобу           |    або не   |

|      |   (виробу)   |----------------------------| відповідає) |

|      |              |проектна (мм) |фактична (мм)|             |

|------+--------------+--------------+-------------+-------------|

|  1   |      2       |      3       |      4      |      5      |

|------+--------------+--------------+-------------+-------------|

|      |              |              |             |             |

|------+--------------+--------------+-------------+-------------|

|      |              |              |             |             |

------------------------------------------------------------------

 3.2. Для металевих та залізобетонних конструкцій

---------------------------------------------------------------------------

| N |  Назва та  |  Зведена  |Нормована межа|  Товщина шару   |  Висновки |

|з/п|розташування|  товщина  |вогнестійкості|  вогнезахисного |(відповідає|

|   |конструкції |  металу   |  конструкції |      засобу     |  або не   |

|   |            |конструкції|              |-----------------|відповідає)|

|   |            |   (мм)    |              |проектна|фактична|           |

|   |            |           |              |  (мм)  |  (мм)  |           |

|---+------------+-----------+--------------+--------+--------+-----------|

| 1 |      2     |     3     |      4       |    5   |    6   |     7     |

|---+------------+-----------+--------------+--------+--------+-----------|

|   |            |           |              |        |        |           |

|---+------------+-----------+--------------+--------+--------+-----------|

|   |            |           |              |        |        |           |

---------------------------------------------------------------------------

 3.3. Для повітроводів

------------------------------------------------------------------

|N з/п |  Ділянка   |Нормована межа|  Товщина шару   |  Висновки |

|      |повітроводу,|вогнестійкості|  вогнезахисного |(відповідає|

|      |  на якій   |    (хв.)     |      засобу     |  або не   |

|      |проводились |              |-----------------|відповідає)|

|      |   заміри   |              |проектна|фактична|           |

|      |            |              |  (мм)  |  (мм)  |           |

|------+------------+--------------+--------+--------+-----------|

|  1   |      2     |      3       |    4   |    5   |     6     |

|------+------------+--------------+--------+--------+-----------|

|      |            |              |        |        |           |

|------+------------+--------------+--------+--------+-----------|

|      |            |              |        |        |           |

------------------------------------------------------------------

 3.4. Для кабелів

------------------------------------------------------------------

|N з/п |  Ділянка   |  Тип та   |    Товщина шару    |  Висновки |

|      |  кабелю,   |   марка   |   вогнезахисного   |(відповідає|

|      |  на якій   |  кабелю   |       засобу       |  або не   |

|      |проводились |           |--------------------|відповідає)|

|      |  заміри    |           |проектна|  фактична |           |

|      |            |           |  (мм)  |    (мм)   |           |

|------+------------+-----------+--------+-----------+-----------|

|  1   |      2     |     3     |    4   |     5     |     6     |

|------+------------+-----------+--------+-----------+-----------|

|      |            |           |        |           |           |

|------+------------+-----------+--------+-----------+-----------|

|      |            |           |        |           |           |

------------------------------------------------------------------

 Висновок комісії:
 Роботи з  вогнезахисного  обробляння  виконані у відповідності до
 вищезазначених ППР     та     Регламенту,     порушень      вимог
 нормативно-правових актів  нормативно-технічної  документації  не
 встановлено.

 Роботи вважаються прийнятими з "___"______________ 200__ р.

 Строк експлуатації вогнезахисту до "___"__________ 200__ р.

 Перелік документів, що додаються до цього акта:
     1. Обов'язкові:
     копія проекту проведення робіт з вогнезахисного обробляння та
експертного висновку;

     копії ліцензій на  право  виконання  робіт  з  вогнезахисного
обробляння;

     копія сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб.

     2. За потреби:

     акт визначення   вологості   деревини   (для   вогнезахисного
обробляння дерев'яних конструкцій та виробів);

     акт визначення точки роси (для  металевих  та  залізобетонних
конструкцій);

     акт огляду прихованих робіт (за наявності прихованих  робіт);

     акт визначення  опору ізоляції (для вогнезахисного оброблення
кабелів);

     копія протоколу лабораторних випробувань вогнезахисту.

 Представник замовника робіт: __________  ________________________
           М.П.                (підпис)    (прізвище та ініціали)

 Представник виконавця робіт: __________  ________________________
           М.П.                (підпис)    (прізвище та ініціали)

 Представник держпожнагляду:  __________  ________________________
           М.П.                (підпис)    (прізвище та ініціали)

     Примітка:

     Якщо акт  складається  з двох і більше сторінок,  кожна з них
нумерується та завіряється підписами членів комісії та печатками.

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                      В.М. Андрієнко
 

                                      Додаток 8
                                      до пункту 10 Правил
                                      з вогнезахисту
 

                               АКТ
            перевірки технічного стану вогнезахисного
                       покриву (просочення)
               від "___"___________ 200__ р. N ____
 

 Комісія у складі:

 ________________________________________________________________,
                          (посада, П.І.Б.)

 ________________________________________________________________,
                          (посада, П.І.Б.)

 _________________________________________________________________
                          (посада, П.І.Б.)

 1. Здійснила  перевірку  технічного  стану вогнезахисного покриву
 (просочення) ____________________________________________________

 _________________________________________________________________
     (найменування оброблених матеріалів, конструкцій, виробів,
   електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд,

 ________________________________________________________________,
             проходок та загальна площа їх обробляння)

 виконаного на об'єкті: __________________________________________
                        (найменування та адреса об'єкта, на якому

 _________________________________________________________________
          виконувались роботи з вогнезахисного обробляння)

 способом ________________________________________________________
                     (спосіб вогнезахисного обробляння)

 із застосуванням _______________________________________________,
                       (повна назва вогнезахисного засобу)

 прийняті актом від  "___"___________ 200__ р. N _____

 термін експлуатації вогнезахисного засобу до "__"_______ 200__ р.

 2. Комісією встановлено: ________________________________________
                          (указуються стан вогнезахисного покриву

 _________________________________________________________________
                 (просочення) та виявлені недоліки)

 _________________________________________________________________

 3. Висновок комісії:
 Вогнезахисний покрив (просочення) _______________________________

 _________________________________________________________________
        (забезпечує вогнезахист або потребує ремонту, заміни
              чи повторного вогнезахисного оброблення)

 Підписи членів комісії:   __________     ________________________
                            (підпис)       (прізвище та ініціали)

                           __________     ________________________
                            (підпис)       (прізвище та ініціали)

                           __________     ________________________
                            (підпис)       (прізвище та ініціали)

 Начальник Державного
 департаменту пожежної безпеки                       В.М.Андрієнко


ikonka

Команда професіоналів

В компанії працюють професіонали з великим досвідом роботи.

ikonka

Вигідні ціни

Ми пропонуємо найвигідніші цінові пропозиції для наших клієнтів.

ikonka

Сервісне обслуговування

Послуги з технічного обслуговування на все встановлене нами обладнання.

ikonka

Якісне обладнання

Ми реалізуємо та встановлюємо тільки найкраще обладнання.

Встановлення систем пожежної безпеки і відеонагляду ЗАМОВИТИ

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАМА НТБ» працює на ринку України з надання послуг з пожежної безпеки з 2012 року. За цей короткий термін Ми зарекомендували себе , як професіонали у даній сфері. Команда кваліфікованих та досвідчених спеціалістів блискавично нададуть консультацію, та вирішать питання любої складності по нашій специфіці роботи.

Ліцензії і дозволи

Наша Адреса

м. Київ

вул. Ольжича, 18/22

+38 044 500 49 08

+38 067 838 22 96

+38 050 192 10 23

+38 067 510 64 83

facebook

+38 067 798 55 28